"Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska."

Józef Piłsudski

 

KLASA PATRONACKA KUL W PONIATOWSKIM LO

9 stycznia 2012 roku będzie pamiętną datą w historii Liceum Ogólnokształcącego

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej. W tym dniu podpisana została umowa

o współpracy pomiędzy KUL, a poniatowskim LO na mocy, której od nowego roku szkolnego utworzona zostanie klasa o unikalnym profilu - krajoznawstwo i turystyka kulturowa.

Umowę podpisali: prof. dr hab. Józef Fert, Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz mgr Mirosław Plandowski, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poniatowej.

 

Za realizację postanowień umowy z ramienia Uniwersytetu odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Paweł Kras, prof. KUL.

 

 

Umowa ma na celu prowadzenie wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych

w celu rozwijania zainteresowań uczniów, rozszerzania programu nauczania z zakresu przedmiotu Historia prowadzonego w Liceum oraz przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach: Historia lub Krajoznawstwo i turystyka kulturowa.

Uniwersytet ze swej strony zobowiązał się do:

  1. Objęcia patronatem klasy o profilu Turystyka historyczna / kulturowa.
  2. Umożliwienia współpracy uczniów LO z Kołem Historyków KUL.
  3. Umożliwienia udziału młodzieży w wybranych zajęciach akademickich, imprezach naukowych na terenie Uniwersytetu.

4. Informowania Liceum o ciekawych wydarzeniach kulturalnych i naukowych.

5. Udostępnianie uczniom księgozbioru Instytutu Historii.

6. Organizowanie na podstawie odrębnych uzgodnień wyjazdowych zajęć w Liceum, prowadzonych przez pracowników Instytutu.

7. Zorganizowanie wycieczek po Lublinie lub regionie w celu zapoznania uczniów z dziedzictwem kulturowym Lubelszczyzny.

Biorąc pod uwagę wprowadzenie nowej podstawy programowej oraz zmiany w organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych od nowego roku szkolnego 2012/2013 należy tę inicjatywę uznać za bardzo ciekawą, zwłaszcza pod kątem nowej oferty edukacyjnej przygotowanej przez LO z Poniatowej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że od nowego roku akademickiego na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w Instytucie Historii ruszy nowy kierunek studiów - Krajoznawstwo i turystyka kulturowa, który będzie jednym z dwóch tego typu kierunków studiów w Polsce. Mamy nadzieję, że to właśnie absolwenci klasy patronackiej będą studentami tego kierunku. Pod tym adresy można znaleźć więcej informacji na temat tego kierunku. http://www.kul.pl/krajoznawstwo-i-turystyka-kulturowa,14987.html

 

Herb powiatu

 Biuletyn Informacji Publicznej

Zdrowa i Sportowa Poniatowa

 

http://www.zst.poniatowa.pl/

                                                                                                                   

                                                                                                                www.perspektywy.pl/znakjakosci

Pogoda
An error occured during parsing XML data. Please try again.
Do końca roku szkolnego pozostało... -1097
Do matury pozostało... -1149